ZETAS był sponsorem wydarzenia „CEO MeetUp: Dzień HSE” w Baku

24 kwietnia, 2024

Wydarzenie „CEO MeetUp: HSE day” poświęcone Światowemu Dniu Ochrony Pracy odbyło się 23 kwietnia w hotelu „The Ritz-Carlton Baku” w ramach wspólnej organizacji Azerbejdżańskiego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Przemysłowego i Caspian Energy Club.

Głównym celem wydarzenia zorganizowanego w formacie B2G było zgromadzenie przedstawicieli sektora prywatnego działających w obszarach zdrowia, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska z urzędnikami organów regulacyjnych odpowiednich dziedzin.

„Zetas Yapı Malzemeleri” wziął udział jako sponsor w wydarzeniu, które odbyło się przy udziale Ministerstwa Pracy i Ochrony Socjalnej Ludności Republiki Azerbejdżanu, Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Azerbejdżanu oraz innych instytucji państwowych i prywatne przedsiębiorstwa.

Zawsze deklarując, że kwestie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska są dla nas priorytetem, wzywamy każdy podmiot gospodarczy do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Na koniec „Zetas Yapi Malzemeleri” został uhonorowany certyfikatem uznania od „Caspian Energy Club”.