Produkty i systemyPasywne systemy ognioodpornePFP

Pasywna ochrona przeciwpożarowa (PFP) to grupa systemów oddzielających budynek poprzez zastosowanie ścian/podłóg, drzwi i drzwi o klasie odporności ogniowej oraz elementów wypełniających szczeliny.
https://www.zetasyapi.com/wp-content/uploads/2023/07/coat5.jpg

Pasywna ochrona przeciwpożarowakonstrukcji stalowych

Wprowadzenie: Stal jest szeroko stosowanym materiałem w przemyśle budowlanym ze względu na wysoki stosunek wytrzymałości do masy, trwałość i łatwość wytwarzania. Stal może jednak stracić swoją wytrzymałość i integralność pod wpływem wysokich temperatur, zwłaszcza w przypadku pożaru. Pasywna ochrona przeciwpożarowa (PFP) jest kluczowym elementem bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji stalowych, ponieważ pomaga chronić konstrukcję i zapobiegać jej zawaleniu się w przypadku pożaru. W tej białej księdze przedstawimy przegląd pasywnej ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych, w tym różne rodzaje systemów PFP, ich zastosowania i charakterystykę działania.

Rodzaje pasywnej ochrony przeciwpożarowej: Istnieją dwa główne rodzaje systemów PFP dla konstrukcji stalowych: powłoki pęczniejące i powłoki cementowe. Powłoki pęczniejące to cienkie, podobne do farby powłoki, które rozszerzają się pod wpływem wysokiej temperatury, tworząc grubą warstwę izolacyjną, która chroni stal znajdującą się pod spodem. Powłoki cementowe to grubsze, podobne do tynku powłoki, które zapewniają pasywną ochronę, działając jako bariera dla wymiany ciepła.

Obszary zastosowań: Systemy PFP są zazwyczaj stosowane do konstrukcji stalowych budynków, w tym belek, słupów i połączeń. Zastosowanie systemów PFP jest szczególnie ważne w wysokich budynkach, gdzie potencjał pożaru jest większy, a ewakuacja mieszkańców może być trudniejsza. Systemy PFP są również powszechnie stosowane w obiektachprzemysłowych i petrochemicznych, gdzie występująmateriały łatwopalne.

Charakterystyka działania: Wydajność systemów PFP zależy od kilku czynników, w tym rodzaju powłoki, grubości powłoki i czasu trwania ekspozycji na ogień. Powłoki pęczniejące są zazwyczaj cieńsze i zapewniają szybszą aktywację i wyższą ochronę, ale mogą być droższe. Powłoki cementowe są grubsze i zapewniają długotrwałą ochronę, ale mogą być trudniejsze w instalacji i utrzymaniu. Aby określić odpowiedni system PFP dla konkretnego zastosowania, ważne jest, aby wziąć pod uwagę wymagania ochrony przeciwpożarowej budynku lub obiektu, a także wszelkie wymagania prawne. Kodeksy budowlane i przepisy zazwyczaj wymagają określonego poziomu odporności ogniowej dla konstrukcji stalowych, a systemy PFP mogą pomóc w spełnieniu tych wymagań.

Wnioski: Pasywna ochrona przeciwpożarowa jest krytycznym elementem bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji stalowych. Powłoki pęczniejące i cementowe to dwa główne rodzaje systemów PFP, z których każdy ma swoją własnącharakterystykę działania i zastosowania. Wybór odpowiedniego systemu PFP zależy od konkretnych wymagań budynku lub obiektu, a także wszelkich wymogów prawnych. Włączając systemy PFP do projektu budynku i obiektu, możemy pomóc chronić bezpieczeństwo osób przebywających w budynku i zapobiec zawaleniu się konstrukcji stalowych w przypadku pożaru.

Systemy farb pęczniejących

Systemy farb pęczniejących to rodzaj pasywnych powłok przeciwpożarowych stosowanych na konstrukcjach i materiałach budowlanych w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się ognia. Ich działanie polega na pęcznieniu i tworzeniu grubej warstwy ochronnej pod wpływem wysokich temperatur.

System malarski składa się zazwyczaj z kilku warstw, w tym podkładu, lakieru bazowego i lakieru nawierzchniowego. Każda warstwa odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu odporności ogniowej i trwałości powłoki. Podkład pomaga przygotować powierzchnię pod powłokę pęczniejącą, podczas gdy lakier bazowy jest odpowiedzialny za zapewnienie izolacji termicznej wymaganej do ochrony powierzchni przed ciepłem. Powłoka nawierzchniowa jest zwykle warstwą dekoracyjną, która zapewnia dodatkową ochronę przed warunkami atmosferycznymi i korozją.

System malarski składa się zazwyczaj z kilku warstw, w tym podkładu, lakieru bazowego i lakieru nawierzchniowego. Każda warstwa odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu odporności ogniowej i trwałości powłoki. Podkład pomaga przygotować powierzchnię pod powłokę pęczniejącą, podczas gdy lakier bazowy jest odpowiedzialny za zapewnienie izolacji termicznej wymaganej do ochrony powierzchni przed ciepłem. Powłoka nawierzchniowa jest zwykle warstwą dekoracyjną, która zapewnia dodatkową ochronę przed warunkami atmosferycznymi i korozją.

Skuteczność systemów farb pęczniejących zależy od kilku czynników, takich jak grubość powłoki, chroniony materiał oraz czas trwania i intensywność pożaru. Regularna konserwacja i kontrola powłoki są również niezbędne, aby zapewnić, że pozostaje ona w dobrym stanie i nadal zapewnia odpowiednią ochronę przeciwpożarową.

Ogólnie rzecz biorąc, systemy farb pęczniejących są niezawodnym i opłacalnym rozwiązaniem zwiększającym odporność ogniową materiałów i konstrukcji budowlanych.

Jako Zetaş Yapı dostarczamy następujące produkty i usługi aplikacyjne naszym cenionym partnerom biznesowym z systemami farb pęczniejących Hempel; (linki TDS lub katalogowe zostaną umieszczone jak w Artykule 1)

 • Hempafire Optima 500
 • Hempacore One
 • Hempacore One FD
 • Hempafire Pro 315
 • Hempafire Pro 315 Fast Dry
 • Hempafire Pro 400

Systemy powlekania natryskowego cementem:

Systemy natryskowych powłok cementowych są stosowane jako pasywny środek ochrony przeciwpożarowej w celu zwiększenia odporności ogniowej konstrukcji stalowych, betonu i innych materiałów budowlanych. Systemy te składają się z natryskiwanej mieszaniny cementu, włókien i innych dodatków, które są nakładane bezpośrednio na powierzchnię podłoża.

Powłoka na bazie cementu działa jak izolator i pomaga zapobiegać osiągnięciu przez podłoże krytycznych temperatur podczas pożaru. Spowalnia to tempo przenoszenia ciepła na podłoże, opóźniając początek uszkodzenia konstrukcji i zwiększając ilość czasu dostępnego na ewakuację lub gaszenie pożaru.

Systemy powlekania cementem natryskowym są wysoce skuteczne w ochronie przed rozprzestrzenianiem się ognia i zostały szeroko przyjęte w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle naftowym i gazowym, petrochemicznym i energetycznym. Są one również powszechnie stosowane w budynkach komercyjnych i mieszkalnych, tunelach i infrastrukturze transportowej.

Prawidłowa instalacja i konserwacja systemów powłok z cementu natryskowego ma jednak kluczowe znaczenie dla zapewnienia ich skuteczności jako środka ochrony przeciwpożarowej. Obejmuje to zapewnienie odpowiedniego przygotowania powierzchni, nakładania i utwardzania powłoki, a także regularne kontrole i konserwację w celu wykrycia wszelkich uszkodzeń lub degradacji w czasie.

Ogólnie rzecz biorąc, systemy powłok z cementu natryskowego stanowią niezawodne i opłacalne rozwiązanie dla pasywnej ochrony przeciwpożarowej i są ważnym czynnikiem w projektowaniu budynków i infrastruktury.

Jako Zetaş Yapı dostarczamy następujące produkty i usługi aplikacyjne naszym cenionym partnerom biznesowym z Promat Spray Cement/Gypsum Coating Systems; (TDS lub linki do katalogów zostaną umieszczone jak w artykule 1)

 • Cafco Mandolite CP2
 • Cafco Fendolite MII
 • Promaspray P300
 • Promaspray C450
 • Cafco Gendolite TG
https://www.zetasyapi.com/wp-content/uploads/2023/07/coat-4.jpg