Ürünler & SistemlerPasif Yanmaz SistemlerPFP

Pasif Yangından Korunma (PFP), yangına dayanıklılık derecesine sahip duvarlar/zeminler, kapılar ve boşluk doldurma önlemleri kullanarak bir binayı bölümlere ayıran bir sistem grubudur.
https://www.zetasyapi.com/wp-content/uploads/2023/07/coat5.jpg

Çelik Yapılar için Pasif Yangından Korunma

Giriş: Çelik, yüksek mukavemet/ağırlık oranı, dayanıklılığı ve imalat kolaylığı nedeniyle inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Ancak çelik, özellikle yangın durumunda yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında gücünü ve bütünlüğünü kaybedebilir. Pasif yangından korunma (PFP), bir yangın durumunda yapının korunmasına ve çökmesinin önlenmesine yardımcı olduğundan, çelik yapılar için yangın güvenliğinin çok önemli bir bileşenidir. Bu teknik incelemede, çeşitli PFP sistemleri, uygulamaları ve performans özellikleri de dahil olmak üzere çelik yapılara yönelik pasif yangından korunmaya genel bir bakış sunacağız.

Pasif Yangından Korunma Türleri: Çelik yapılar için iki ana PFP sistemi türü vardır: şişen kaplamalar ve çimentolu kaplamalar. Şişen kaplamalar, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında genişleyen, alttaki çeliği koruyan kalın, yalıtımlı bir katman oluşturan ince, boya benzeri kaplamalardır. Çimento esaslı kaplamalar, ısı transferine engel teşkil ederek pasif koruma sağlayan daha kalın, sıva benzeri kaplamalardır.

Uygulama Alanları: PFP sistemleri genellikle kirişler, kolonlar ve bağlantılar dahil olmak üzere binaların yapısal çelik yapılarına uygulanır. PFP sistemlerinin uygulanması, yangın potansiyelinin daha yüksek olduğu ve bina sakinlerinin tahliyesinin daha zor olabileceği yüksek binalarda özellikle önemlidir. PFP sistemleri yanıcı maddelerin bulunduğu endüstriyel ve petrokimya tesislerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Performans Özellikleri: PFP sistemlerinin performansı, kaplamanın türü, kaplamanın kalınlığı ve yangına maruz kalma süresi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Şişen kaplamalar genellikle daha incedir ve daha hızlı aktivasyon ve daha yüksek koruma sağlar, ancak daha pahalı olabilir. Çimento esaslı kaplamalar daha kalındır ve uzun süreli koruma sağlar, ancak kurulumu ve bakımı daha zor olabilir.

Belirli bir uygulama için uygun PFP sistemini belirlemek amacıyla, bina veya tesisin yangından korunma gerekliliklerinin yanı sıra düzenleyici gerekliliklerin de dikkate alınması önemlidir. Bina kuralları ve düzenlemeleri genellikle çelik yapılar için belirli bir seviyede yangına dayanıklılık gerektirir ve PFP sistemleri bu gereksinimlerin karşılanmasına yardımcı olabilir.

Sonuç: Pasif yangından korunma, çelik yapılar için yangın güvenliğinin kritik bir bileşenidir. Şişen ve çimento esaslı kaplamalar, her biri kendi performans özelliklerine ve uygulamalarına sahip olan iki ana PFP sistemi türüdür. Uygun PFP sisteminin seçilmesi, binanın veya tesisin özel gereksinimlerinin yanı sıra düzenleyici gerekliliklere de bağlıdır. PFP sistemlerini bina ve tesis tasarımına dahil ederek bina sakinlerinin güvenliğinin korunmasına ve yangın durumunda çelik yapıların çökmesinin önlenmesine yardımcı olabiliriz.

İntümesan Boya Sistemleri

İntümesan boya sistemleri, yangının yayılmasını yavaşlatmak için bina yapılarında ve malzemelerinde kullanılan bir tür pasif yangın koruma kaplamasıdır. Yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında şişerek ve kalın, koruyucu bir tabaka oluşturarak çalışırlar.

Boya sistemi tipik olarak astar, baz kat ve son kat dahil olmak üzere birkaç katmandan oluşur. Her katman, kaplamanın yangına dayanıklılık ve dayanıklılığını sağlamada çok önemli bir rol oynar. Astar, şişen kaplama için yüzeyin hazırlanmasına yardımcı olurken, baz kat ise yüzeyin ısıdan korunması için gerekli ısı yalıtımının sağlanmasından sorumludur. Son kat genellikle hava koşullarına ve korozyona karşı ek koruma sağlayan dekoratif bir katmandır.

Şişen boya sistemleri çelik, ahşap ve beton da dahil olmak üzere çok çeşitli yapı malzemelerine uygulanabilir. Genellikle ofisler, depolar ve fabrikalar gibi ticari ve endüstriyel binaların yanı sıra konutlarda da kullanılırlar.

İntümesan boya sistemlerinin etkinliği kaplamanın kalınlığı, korunan malzeme, yangının süresi ve şiddeti gibi birçok faktöre bağlıdır. Kaplamanın iyi durumda kalmasını ve yeterli yangın koruması sağlamaya devam etmesini sağlamak için düzenli bakım ve inceleme de gereklidir.

Genel olarak, şişen boya sistemleri, yapı malzemelerinin ve yapılarının yangına dayanıklılığını arttırmak için güvenilir ve uygun maliyetli bir çözümdür.

Zetaş Yapı olarak Hempel Yangına Dayanıklı Boya sistemleri ile siz değerli iş ortaklarımıza aşağıdaki ürün ve uygulama hizmetlerini sunmaktayız; (TDS veya Katalog bağlantıları Madde 1’deki gibi yerleştirilecektir)

 • Hempafire Optima 500
 • Hempacore One
 • Hempacore One FD
 • Hempafire Pro 315
 • Hempafire Pro 315 Fast Dry
 • Hempafire Pro 400

Sprey Çimento Kaplama Sistemleri:

Sprey çimento kaplama sistemleri, çelik yapıların, betonun ve diğer yapı malzemelerinin yangına dayanıklılığını arttırmak için pasif yangından korunma önlemi olarak kullanılır. Bu sistemler, alt tabakanın yüzeyine doğrudan uygulanan, çimento, elyaf ve diğer katkı maddelerinin püskürtülebilir bir karışımından oluşur.

Çimento bazlı kaplama yalıtkan görevi görür ve yangın sırasında alt tabakanın kritik sıcaklıklara ulaşmasını önlemeye yardımcı olur. Bu, alt tabakaya ısı transfer hızını yavaşlatır, yapısal arızanın başlamasını geciktirir ve tahliye veya yangınla mücadele çalışmaları için mevcut süreyi artırır.

Sprey çimento kaplama sistemleri, yangının yayılmasına karşı korumada oldukça etkilidir ve petrol ve gaz, petrokimya ve enerji üretimi dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ticari ve konut binalarında, tünellerde ve ulaşım altyapısında da yaygın olarak kullanılırlar.

Bununla birlikte, sprey çimento kaplama sistemlerinin uygun kurulumu ve bakımı, yangından korunma önlemi olarak etkinliklerinin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Bu, uygun yüzey hazırlığının, kaplamanın uygulanmasının ve kürlenmesinin sağlanmasının yanı sıra zaman içinde herhangi bir hasar veya bozulmayı tespit etmek için düzenli denetimler ve bakımı da içerir.

Genel olarak sprey çimento kaplama sistemleri, pasif yangından korunma için güvenilir ve uygun maliyetli bir çözüm sağlar ve bina ve altyapı tasarımında önemli bir husustur.

Zetaş Yapı olarak Promat Sprey Çimento/Alçı Kaplama Sistemleri ile siz değerli iş ortaklarımıza aşağıdaki ürün ve uygulama hizmetlerini sunmaktayız; (TDS veya Katalog bağlantıları Madde 1’deki gibi yerleştirilecektir)

 • Cafco Mandolite CP2
 • Cafco Fendolite MII
 • Promaspray P300
 • Promaspray C450
 • Cafco Gendolite TG
https://www.zetasyapi.com/wp-content/uploads/2023/07/coat-4.jpg