HizmetlerOda Bütünlüğü TestiTEST

Oda Bütünlüğü Testi, Yangın Söndürme Sisteminin kurulduğu oda veya mahfaza içinde basınç oluşturarak çalışır.