HizmetlerProje TasarımıTASARIM

Proje Tasarımı

Yangından korunma mühendisleri, insan yaşamının yangından ve yanma ürünlerinden makul derecede korunmasını sağlamak ve ayrıca yangından kaynaklanan potansiyel kayıpları (yani malumatlar, taşınmaz ve kişisel mülkiyet, ogranizasyonel operasyonlar) azaltmak için tasarımın tüm yönlerine dikkat etmelidir.. Bir binanın içinde/çevresinde yangından korunma planlaması, dört yangın kaynağının bilinmesini gerektirir: doğal, insan yapımı, kontrol edilemeyen yangın ve arızi ve tasarımcının binanın tüm bileşenlerini toplam bina yangın güvenliği sistemi paketi olarak analiz etmesine olanak tanıyan entegre bir sistem yaklaşımı benimsemek.

Zetaş Yapı Malzemeleri tasarım ve projelendirme konusunda tecrübeli kadrosuyla tüm proje, tasarım ve hesaplama çalışmalarını kendi bünyesinde tamamlayabilmektedir.
Tasarım ve projelendirme çalışmalarında NFPA, FM, EN, ISO gibi uluslararası standartlar esas alınmaktadır.

Mühendislik hizmetlerimiz arasında;

Yangın sistemleri tasarımı konusunda uzman mühendislerimiz tarafından ön tasarımlı mimari projeler ile saha öncesi keşif çalışmaları ve detayların yerinde incelenmesi,

Yerel mevzuat ve uluslararası standartlara göre tesislerin kullanım özelliklerine uygun olarak departman bazında risk gruplarının belirlenmesi,

Belirlenen risk gruplarına göre onaylı ürünlerle uygun sistemlerin tasarlanması ve optimizasyon çalışmalarının yapılması,

Müşteri beklentilerine göre yangın senaryolarının oluşturulması ve ek önlemlerin alınması,

Tasarlanan sistemlerin mühendislik hesaplamaları (hidrolik hesapları).