Wzięliśmy udział w publicznej dyskusji pt. „Nowy Kodeks Konkurencji: wpływ zmian w prawie konkurencji na otoczenie biznesowe” w „Bakijskim Domu MŚP”

3 czerwca, 2024

W wydarzeniu uczestniczyli także partnerzy Grupy Marsol, zorganizowanych przy wsparciu Państwowej Służby Antymonopolowej i Kontroli Rynku Konsumenckiego przy Ministerstwie Gospodarki, Agencji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KOBIA) oraz Azerbejdżańskiej Konfederacji Przedsiębiorców oraz organizacji Rady Społecznej w ramach Agencji.

W ramach wydarzenia przedsiębiorcy zostali poinformowani o Kodeksie konkurencji, który wejdzie w życie 1 lipca br., zastosowanych nowoczesnych podejściach w kierunku ciągłego doskonalenia otoczenia konkurencyjnego, a także udzielono odpowiedzi na ich pytania.

Podkreślając, że zawsze wspieramy zdrowe środowisko konkurencyjne, dziękujemy właściwym instytucjom państwowym za działania doskonalące podjęte w tym kierunku.